Projektledning

En effektiv projektledning är mycket viktigt för att kunna genomföra lyckade miljöprojekt. Projektledningen har avgörande betydelse för många aspekter i projektet, inte minst budget, kostnadseffektivitet, kvalitet och långsiktiga effekter.

Erbjudna tjänster

Jag erbjuder projektledning av bl.a. följande typer av projekt:

  • Huvudstudier för förorenade områden
  • Efterbehandling av förorenade områden
  • Pilotdemonstrationer
  • FoU och kunskapsprogram

Tidigare erfarenheter

I mitt långvariga uppdrag åt Naturvårdsverket höll jag i kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. För närvarande är jag extern projektledare för saneringen av fd Klippans Läderfabrik och biträdande projektledare för saneringen av fd takpappstillverkaren Phylatterion i Trelleborg.

Nedan följer några exempel på uppdrag:

  • Projektledare för huvudstudie, förberedelser och genomförande av rivning och sanering av fd Klippans läderfabrik
  • Konsultstöd åt Naturvårdsverkets kunskapsprogram HÅLLBAR SANERING
  • Projektledare för två större pilotdemonstrationsprojekt inom marksanering för Miljöteknikdelegationen

En komplett lista över genomförda uppdrag nås via länken “uppdragsförteckning” till höger.