Forskning och utveckling

Tillförlitlighet och kvalitet inom olika tillämpningar av miljöteknik är beroende av forskning och utveckling. I många fall är det överföringen av forskningsresultat till praktik som är begränsande. Kunskapsprogram, utvecklingsprojekt och pilotdemonstrationer är därför viktiga komponenter inom många teknikområden, bl.a. efterbehandling. Inom många områden finns dessutom mycket att lära genom internationellt samarbete.

Erbjudna tjänster

Vid behov kan jag hjälpa till med bl.a. följande moment avseende forskning och utveckling inom miljöteknik:

 • Förstudier och drift av FoU och kunskapsprogram
 • Planering och genomförande av pilotdemonstrationer
 • Utvärdering av olika program
 • Hjälp med internationellt samarbete

Tidigare erfarenheter

I mitt långvariga uppdrag åt Naturvårdsverket höll jag i kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. Inom det uppdraget hade jag även möjlighet att engagera mig i några projekt, bla utveckling av nya metoder för riskvärdering.

Jag har också varit med och planera ett nytt forskningsprogram avseende miljöeffekter av vindkraft. Detta startades sedan under namnet “Vindval”.

Inom miljöteknikområdet har jag mestadels haft uppdrag med en internationell inriktning, t.ex. teknikupphandling i Östersjöregionen, utvärdering av forskningsansökningar inom LIFE och uppbyggnad av en databas för miljöexport.

Nedan följer några exempel på uppdrag:

 • Konsultstöd åt Naturvårdsverkets kunskapsprogram HÅLLBAR SANERING
 • Utredning för Naturvårdsverket gällande kunskapsförsörjning inom efterbehandling av förorenade områden
 • Projektledare för två större pilotdemonstrationsprojekt inom marksanering för Miljöteknikdelegationen
 • Projektledare i en förstudie angående teknikupphandling i Östersjöregionen inom Baltic 21 för NUTEK
 • Initiativ och samordning av internationell arbetsgrupp, samordning och utvärdering av internationell kartläggning av tekniker, genomförande av förstudie mm för NUTEK
 • Uppdrag rörande främjande av svensk miljöexport för Miljöteknikdelegationen
 • Uppdatering av databas för miljöprodukter för Green Market Sweden
 • Planering och genomförande av exportprojekt i Baltikum för Green Market Sweden

En komplett lista över genomförda uppdrag nås via länken “uppdragsförteckning” till höger.