Åtgärdsutredning och riskvärdering

När riskbedömningen visar att ett område är så pass förorenat att riskerna för hälsa och miljö inte är acceptabla bör en åtgärdsutredning genomföras. Åtgärdsutredningen syftar till att ta fram några alternativa åtgärdslösningar som minskar riskerna. I åtgärdsutredningen ingår att belysa de olika åtgärderna ur olika aspekter, t.ex. riskreduktion, kostnader och teknisk genomförbarhet.

För att kunna välja vilken åtgärd som passar för den aktuella föroreningssituationen görs en riskvärdering där även aspekter som acceptans och kostnadseffektivitet vägs in. I riskvärderingen bör flera olika grupperingar och vid behov experter komma till tals, t.ex. närboende och miljöekonomer. Riskvärderingen mynnar ut i ett förslag på åtgärd.

Erbjudna tjänster

Vid behov kan jag hjälpa till med bl.a. följande moment avseende åtgärdsutredning och riskvärdering för förorenade områden:

 • Åtgärdsutredning
 • Kostnadsberäkningar
 • Underlag för riskvärdering
 • Genomförande av riskvärdering

Tidigare erfarenheter

Jag har gjort ett flertal åtgärdsutredningar och för några av dem har även åtgärderna hunnit genomföras. Åtgärdsutredningarna har omfattat ett flertal olika föroreningssituationer och åtgärdslösningar. Jag även varit med och tagit fram underlag för Naturvårdsverkets nya vägledning för val av åtgärd.

Inom kunskapsprogrammet Hållbar Sanering fick jag möjlighet att delta i vidareutveckling av en riskvärderingsmetod. Jag har också tagit fram underlag för riskvärderingar och varit moderator för riskvärderingsdagar.

Exempel på uppdrag:

 • Åtgärdsutredning för sågverk (klorfenoler och dioxiner)
 • Teknikutredningar och åtgärdsförslag inom huvudstudier för marksanering
 • Svensk representant som marksaneringsexpert i EU:s concerted action CLARINET 1998-2001
 • Kartläggning av marksaneringstekniker i Norden, Tyskland och Nederländerna
 • Projektledare för två större pilotdemonstrationsprojekt inom marksanering
 • Planering och anordnande av studieresa till marksaneringsobjekt i Nederländerna
 • Utvärdering av efterbehandlingsförslag vid exploatering av fd industrideponi
 • Framtagande av underlag för riskvärdering
 • Moderator på riskvärderingsdag

En komplett lista över genomförda uppdrag nås via länken “uppdragsförteckning” till höger.