• Äger du ett förorenat område?
  • Har du bedrivit verksamhet som har förorenat?
  • Behöver du undersöka ett förorenat område?
  • Behöver du göra en riskbedömning av ett förorenat område?
  • Behöver du hjälp med att hitta den bästa åtgärdsmetoden?
  • Behöver du göra en riskvärdering för att hitta den bästa åtgärden?
  • Vill du utvärdera en sanering eller annan miljöåtgärd?
  • Behöver du göra en anmälan eller söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet?
  • Vill du ha stöd med att driva ett forsknings- och utvecklingsprojekt?
  • Behöver du en projektledare för ett miljöprojekt?

Har du svarat ja på någon av frågorna så läs gärna mer om vilka tjänster Conviro kan erbjuda och vilka uppdrag som utförts inom olika områden under menyn “Erbjudna tjänster och tidigare erfarenhet” till höger.